GDPR

Persondatapolitik

Her på siden kan du læse om hvorledes Frydenlund VVS Aps behandler persondata.

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Frydenlund VVS ApS (Herefter “Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomhedens hjemmeside, frydvvs.dk (herefter “Hjemmesiden”).
Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via oplysningerne under punktet Kontaktoplysninger.

Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilke formål?
Personoplysninger indsamles, når du enten afgiver en ordre til os, benytter kontaktformularen på Hjemmesiden eller kontakter os via e¬mail. Vi indsamler oplysning om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt øvrige oplysninger, som du selv angiver på kontaktformularen. Disse oplysninger bliver brugt ved oprettelse af din ordre i vores IT¬system, eller til at tage kontakt til dig via telefon eller e¬mail som angivet i kontaktformularen. Ved afgivelse af ordre eller ved brug af kontaktformularen giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?

Formålet med at indsamle og registrere dine personoplysninger er at yde vores kunder den bedst mulige service. Indsamlingen af personoplysninger er endvidere nødvendig for, at vi kan udføre din afgivne ordre, foretage fakturering samt tage kontakt til dig.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med tilslutning og tilmelding til diverse forsyningsselskaber mv. er vi forpligtet til at videregive dine personoplysninger. Desuden har vi et antal samarbejdspartnere, så som elektriker, maler, kloakfirma etc. som vi samarbejder med, hvor vi videregiver dine personoplysninger.
Herudover videregiver vi ikke dine personoplysninger til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at håndtere vores IT systemer samt Hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere og handler alene på vores instrukser og efter indgåelse af en databehandleraftale. Databehandlerne må ikke anvende dine data til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode os om oplysning om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@frydvvs.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, hvis du for eksempel mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet 

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Retten til indsigelse 

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din brug af vores konktaktformular, gemmes efter endt behandling i maksimalt 12 måneder. Dine personlige oplysninger vil blive gemt, indtil du anmoder os om at slette dem. For afgivne ordrer vil dette dog tidligst ske 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor faktureringen har fundet sted i henhold til bogføringsloven. Den juridiske basis for behandlingen af dine personoplysninger er det samtykke, som du har givet.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Frydenlund VVS ApS er dataansvarlig for de indsamlede persondata. Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: Frydenlund VVS ApS, Energivej 27A, 3000 Helsingør Tlf.: 49138474 E¬mail: mail@frydvvs.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Du opfordres derfor til løbende at holde øje med oplysningerne på hjemmesiden med henblik på at konstatere, om der er sket ændringer.